Localurile de tip patiserie din Herăstrău, București